Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210723
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2426 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>02 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 2 05 1973 1 126 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Studia nad składowaniem ziarna pszenicy w magazynach pływających</TitleText> A01 Tadeusz Pilawski 01 pol