Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201021
06 10.17402/230 https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2418 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>51 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/230 JB 123 51 05 2017 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Legal aspects of investigating marine accidents in Poland</TitleText> A01 Dariusz Szymankiewicz Ostoja 69, Przecław, Poland 01 eng