Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210116
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2369 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>35 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 89 35 05 1989 183 201 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Właściwości fizykomechaniczne tkaniny sieciowej w importowanej pławnicy łososiowej</TitleText> A01 Marceli Łączkowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Marek Szulc Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Marek Górzański Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol