Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210116
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2368 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>35 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 89 35 05 1989 203 217 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Pomiar prędkości pływania ryb za pomocą echosondy</TitleText> A01 Andrzej Markiewicz Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol