Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201025
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2322 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>49 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 95 49 05 1995 25 34 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wpływ przestrzegania obowiązujących przepisów na bezpieczeństwo, na morzu oraz nowe inicjatywy podejmowane w tym zakresie</TitleText> A01 Leszek Plewiński Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol