Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201025
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2319 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>49 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 95 49 05 1995 65 73 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wstępna ocena warunków składowania ładunków drobnicowych w uniwersalnych magazynach portowych ZPSŚ S.A.</TitleText> A01 Ruta Leśmian - Kordas Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Małgorzata Jonczek Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol