Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201021
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2314 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>49 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 95 49 05 1995 137 150 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Struktura przestrzenno-funkcjonalna portu Świnoujście</TitleText> A01 Aniela Litke Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol