Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210305
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2219 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>58 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 0 58 05 2000 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Spis treści</TitleText> 01 pol