Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210805
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2214 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>58 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 0 58 05 2000 65 80 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Statystyczna analiza dynamiki i wahań łodziowych połowów rybackich w wybranych małych portach województwa szczecińskiego w latach 1994 - 1997</TitleText> A01 Mirosława Gazińska Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol