Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210805
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2201 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>58 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 0 58 05 2000 225 234 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wisła i wykorzystanie jej nabrzeży w dół od Warszawy</TitleText> A01 Marek A. Michalski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol