Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201021
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2158 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>61 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 1 61 05 2001 59 73 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Terminy i definicje wybranych właściwości fizycznych ładunków, istotnych w składowaniu, przeładunku i przewozie</TitleText> A01 Ruta Leśmian-Kordas Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol