Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210805
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2147 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>62 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 1 62 05 2001 29 44 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Koncepcja i uwarunkowania realizacji Zachodniopomorskiego Centrum Logistycznego-Port Szczecin</TitleText> A01 Czesława Christowa Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol