Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210228
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2135 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>63 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 1 63 05 2001 5 18 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Podstawowe uwarunkowania współpracy gospodarczej Ameryki Północnej i Południowej</TitleText> A01 Natalia Babińska Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol