Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210228
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2131 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>63 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 1 63 05 2001 59 80 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wpływ butylohydroksyanizolu (BHA) i jego mieszaniny z aminokwasami na utlenianie lipidów tkanki mięśniowej śledzi bałtyckich w czasie zamrażalniczego przechowywania</TitleText> A01 Zofia Jóźwiak Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol