Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210302
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2113 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>64 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 1 64 05 2001 131 139 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>The Role of Sailor’s Qualiflcations in History</TitleText> A01 Lech Pieczyński Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 eng