Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210305
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2110 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>65 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 2 65 05 2002 11 19 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Bezpieczeństwo transportu morskiego ładunków radioaktywnych według najnowszych regulacji prawnych</TitleText> A01 Ewa Abramowska Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Przemysław Abramowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol