Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210225
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2072 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>66 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 2 66 05 2002 9 15 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wpływ zastosowania pierścieni według patentu PL 170524 na wielkość przedmuchów</TitleText> A01 Karol F. Abramek Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol