Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210228
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/2051 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>66 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 2 66 05 2002 235 247 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Badania właściwości kompozytowych materiałów regeneracyjnych w aspekcie ich zastosowań w obiektach pływających i portowych</TitleText> A01 Stanisław Kowalczyk Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol