Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20200811
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1946 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>43 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 92 43 05 1992 131 157 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Nowe techniki laserowe wyznaczania wielkości cząstek stosowane w ochronie środowiska i procesach technologicznych</TitleText> A01 Józef Kirkiewicz Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Janusz Chrzanowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol