Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210225
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1645 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>32 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 88 32 05 1988 29 44 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Skroplony amoniak jako ładunek luzem w transporcie morskim</TitleText> A01 Ewa Abramowska Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol