Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201025
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1574 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 86 26 05 1986 85 93 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Zależnośc awansu zawodowego absolwentów morskich szkół rybackich od wyników w nauce</TitleText> A01 Roch Kokot Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol