Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201025
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1562 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>26 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 86 26 05 1986 239 248 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wybrane problemy komputerowej symulacji procesu poszukiwania ryb</TitleText> A01 Jerzy Fedorowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Tadeusz Prus-Wiśniewski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol