Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210228
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1491 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>18 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 80 18 05 1980 44 56 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Związek funkcyjny pomiędzy efektywnym czasem pracy siłowni statku a warunkującymi go czynnikami</TitleText> A01 Józef Drozdowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Jerzy Mierzejewski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol