Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210305
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1481 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>19 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 81 19 05 1981 5 15 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Badania wpływu warunków transportu morskiego na ładunek cementu.</TitleText> A01 Tadeusz Pilewski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Ewa Abramowska Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol