Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210305
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1473 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>18 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 80 18 05 1980 130 136 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wpływ elastyczności wirnika na jego stateczność w hydrostatycznych łożyskach ślizgowych z dławieniem przez szczelinę</TitleText> A01 Tadeusz Zapaśnik Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol