Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210228
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1465 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>17 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 80 17 05 1980 61 70 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Dyskusja nad miernikami wydajności połowowej statku rybackiego na przykładzie rybackiej floty Niemieckiej Republiki Demokratycznej.</TitleText> A01 Hermann Schneider Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol