Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210305
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1449 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>15 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 79 15 05 1979 5 34 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Zmiany w systemie planowania i zarządzania w Polsce w latach 1975 - 1977</TitleText> A01 Zdzisław Łaski Instytut Ekonomiki Przemysłu, Politechnika Szczecińska 01 pol