Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210305
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1447 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>15 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 79 15 05 1979 53 76 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Kapitałochłonność produkcji zwierzęcych towarów białkowych w rolnictwie i rybołówstwie w latach 1956 - 1977</TitleText> A01 Stanisław Marek Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol