Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210225
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1446 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>15 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 79 15 05 1979 77 96 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wkład Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego województwa Szczecińskiego w realizację zadań politycznych i społecznych w okresie od 1957 do 1970 roku.</TitleText> A01 Wiesław Burger Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol