Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210225
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1439 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>15 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 79 15 05 1979 205 227 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Możliwości realizacji potrzeb czytelniczych marynarzy w aspekcie kształcenia permanentnego.</TitleText> A01 Jan Sydor Zakład Pedagogigki WSP Szczecin A01 Zakład Pedagogigki WSP Szczecin 01 pol