Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201025
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1430 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>14 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 78 14 05 1978 121 139 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Możliwości zastosowania wskaźnika radarowego typu B w żegludze pilotażowej i ręcznej.</TitleText> A01 Jerzy Fedorowski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Wiesław Galor Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Jerzy Hajduk Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol