Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201025
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1425 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>14 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 78 14 05 1978 219 231 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Pomiar parametrów promieniowania cieplnego iskier mechanicznych za pomocą fotoelementów o różnej charakterystyce widmowej.</TitleText> A01 Zdzisław Włodarski Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol