Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201021
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1424 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>14 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 78 14 05 1978 233 242 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Modelowanie procesu korozji stali w wodzie morskiej</TitleText> A01 Sławomira Żmijewska Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol