Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201025
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1290 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>05 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 5 05 1974 17 27 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Studia dotyczące możliwości powstania wybuchu gazów, wydzielanych z egla transportowego na statkach morskich do Japonii i Włoch</TitleText> A01 Tadeusz Pilawski Zespół Eksploatacji Statku A01 Ewa Abramowska Zespół Eksploatacji Statku 01 pol