Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201025
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1288 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>05 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 5 05 1974 51 64 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Ujemny wpływ stosowania antybiotyków jako konserwatorów łatwo psującej się żywności z uwzględnieniem surowców rybnych</TitleText> A01 Jerzy Kocot Zespół Wiedzy Rybackiej 01 pol