Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201021
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1281 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>05 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 5 05 1974 135 168 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Ocena niezawodności rozdziału energii elektrycznej w elektroenergetycznych układach okresowych.</TitleText> A01 Stefan Szczerba Zakład Urządzeń Elektrycznych i Elektrotechniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej 01 pol