Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20201021
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1280 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>05 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 74 5 05 1974 169 206 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Potrzeby czytelnicze studentów Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie w świetle przeprowadzonych badań ankietowych.</TitleText> A01 Ryszard Dżaman Biblioteka A01 Julian Gałczyński Biblioteka 01 pol