Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210225
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1278 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>04 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 73 4 05 1973 1 222 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Zmiany oksydacji tłuszczowców oraz opracowanie nowej metody uwalniania dwualdehydu malonowego z użyciem hydrolizy alkalicznej i reakcji tiobarbiturowej jako miernika wartości użytkowej surowców, produktów spożywczych, paszowych i technicznych.</TitleText> A01 Tadeusz Witas Maritime University of Szczecin, Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin 01 pol