Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20240720
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1270 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>03 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Morskiej</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 73 3 05 1973 127 138 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Wydajności połowowe osiągane przez trawlery uprzemysłowione Państw Socjalistycznych w Południowej części obszaru ICNAP w 1971r.</TitleText> A01 Andrzej Bojanowski Zespół Wiedzy Rybackiej 01 pol