Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20231202
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/1044 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>01 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 73 1 05 2004 11 19 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>The Number of Rings versus Effect of Blow-By Gases into the Crankcase</TitleText> A01 Karol Franciszek Abramek Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych al. Piastów 19, 70-310 Szczecin 01