Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210228
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/960 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>05 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 77 5 05 2005 11 16 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Determination of Limit Intensity of Blows-by During a Start-up</TitleText> A01 Karol Franciszek Abramek Politechnika Szczecińska, Wydział Mechaniczny Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych al. Piastów 19, 70-310 Szczecin 01