Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210302
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/885 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>10 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 82 10 05 2006 11 19 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Change of the Compression Ratio and its Effect on the Start-up Properties of Compression-Ignition Engines</TitleText> A01 Karol Franciszek Abramek Politechnika Szczecińska Wydział Mechaniczny Katedra Eksploatacji Pojazdów Samochodowych 70-310 Szczecin, al. Piastów 19 tel. (091) 449 40 77, fax. (091) 449 48 20 01