Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20240721
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/515 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>17 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 89 17 05 2009 5 8 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>The influence of controllable pitch propeller on the correct operation of a ship’s power transmition syst</TitleText> A01 Andrzej Adamkiewicz Akademia Morska w Szczecinie, Instytut Technicznej Eksploatacji Siłowni Okrętowych Wały Chrobrego 1-2, 70-500 Szczecin A01 Janusz Fydrych Euro Africa Shipping Lines Co Ltd., Szczecin 01 eng