Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20210225
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/330 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>27 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 99 27 05 2011 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Protection of surface waters in Lubuskie province in context of EU policies</TitleText> A01 Brygida Beata Cupiał University of Zielona Góra, Faculty of Economy and Management Institute of Environment and Public Economy Management Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Ekonomii i Zarządzania Katedra Zarządzania Środowiskiem i Gospodarką Publiczną 65-246 Zielona Góra, ul. Podgórna 50, 01 eng