Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20240421
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/283 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>24 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 96 24 05 2010 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Application of Markov decision process as a mathematical model of operation and maintenance process</TitleText> A01 Bogdan Landowski University of Technology and Life Sciences, Machine Maintenance Department Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, Wydział Inżynierii Mechanicznej 85–791 Bydgoszcz, ul. Prof. S. Kaliskiego 7 01 eng