Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20231202
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/252 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>23 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 95 23 05 2010 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Analysis of the internal customers’ requirements from the perspective of process manageme</TitleText> A01 Alicja Gębczyńska Silesian University of Technology, Faculty of Organisation and Management Institute of Production Engineering Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26 A01 Bartosz Szczęśniak Silesian University of Technology, Faculty of Organisation and Management Institute of Production Engineering Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, Instytut Inżynierii Produkcji 41-800 Zabrze, ul. Roosevelta 26 01 eng