Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230128
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/213 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>20 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 92 20 05 2010 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Distribution of flow velocity generated by propellers of twin propeller vessel</TitleText> A01 Teresa Abramowicz-Gerigk Gdynia Maritime University, Faculty of Navigation, Department of Ship Operation Akademia Morska w Gdyni, Wydział Nawigacyjny, Katedra Eksploatacji Statku 81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3, Poland 01 eng