Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20230128
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/209 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>20 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 92 20 05 2010 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Reliability level of safe manoeuvring area</TitleText> A01 Stanisław Gucma Maritime University of Szczecin, Faculty of Navigation, Institute of Marine Traffic Engineering Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Zakład Inżynierii Ruchu Morskiego 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1–2 01 eng