Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20240519
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/162 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>18 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 90 18 05 2009 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Safety of manoeuvring, mooring and unloading of LNG carriers in the outer port of Świnoujście</TitleText> A01 Lucjan Gucma Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1–2 A01 Stanisław Gucma Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1–2 A01 Maciej Gucma Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Nawigacyjny, Instytut Inżynierii Ruchu Morskiego 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1–2 01 eng