Maritime University Szczecin journals@am.szczecin.pl mEDRA 20240301
06 10.17402/ https://repository.am.szczecin.pl/handle/123456789/154 Maritime University Szczecin <TitleType>01</TitleType> <TitleText>17 Scientific Journals of the Maritime University of Szczecin</TitleText> PL 06 10.17402/ JB 89 17 05 2009 <TitleType>01</TitleType> <TitleText>Bilge water systems management on contemporary cargo vessels with diesel propulsion</TitleText> A01 Marcin Blacho Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia A01 Jerzy Krefft Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny, Katedra Siłowni Okrętowych ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia 01 eng